ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
0013 ขอร้องเรียนการทุจริตใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานในการหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลั... นายวรา.. [22 ก.ค. 2563] :: (2)
0012 😊 [22 มิ.ย. 2563] :: (0)
0010 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแ.. [28 ก.พ. 2563] :: (0)