แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-ศธภ.16-ฉบับจัดทำคำของบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-ศธภ.16-ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
เอกสารประกอบ 1

เผยแพร่เมื่อ : 2018-01-22


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th