สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2564  

ข้อมูลโครงสร้างบริหารบุคลากร ศธจ.


  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th