ข้อมูลศึกษาธิการภาค 16
ทำเนียบศึกษาธิการภาค 16
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16ว่าที่ รต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน
รองศึกษาธิการภาค 15
ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16