ข้อมูลศึกษาธิการภาค 16
ทำเนียบศึกษาธิการภาค 16
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายนพรัตน์ อู่ทอง
รองศึกษาธิการภาค 15
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16