ข้อมูลศึกษาธิการจังหวัด
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ประธานกศจ.จังหวัดแพร่