ข้อมูลกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางสารภี แดนวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานางสาวนิรมล สัตยาคุณ
นักวิชาการศึกษา