ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายกฤษณา ศรีไพร
ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามฯนางสาวกัญญาณัฐ ต๊ะยามัน
นักวิชาการศึกษา