ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน
รองศึกษาธิการภาค 15
ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16