ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล