ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ประธานกศจ.จังหวัดพะเยา