ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
13/02/2561 หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง ชก. ชพ. 38ค(2) ในสังกัด ศธจ. กลุ่มอำนวยการ
13/02/2561 ชื่อจังหวัด-อำเภอ-ตำบล-เขต-และแขวง-ภาษาอังกฤษ กลุ่มอำนวยการ
01/02/2561 คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มอำนวยการ