การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ “ชิมคุ้กกี้ ชิมเค้ก เปิดบ้าน งานอาชีพ ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 16” ประจำปี 2563 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ได
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับฟังแนวทางการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ มีผู้สมัคร 2 ราย โดยมีนางสารภี แดนวงศ์ เป็นประธานกรรมการ นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ และนายกฤษนา สีไพร เป็นกรรมการ
14 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเมิน ศธจ.พะเยา)
13 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประเมิน ศธจ.แพร่)