วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 พร้อมคณะบุคลากร ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาในการจัดการเรียน การสอนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด–19 (COVID–19) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่6/2563
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 โดยมี นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเร