วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 (ภาคเรียนที่ 2) ให้กับนักเรียนทุนของโครงการสยามพัฒนา (SIAMPROJECT) ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารพีดีเอ เชียงราย โดยมีนักเรียนทุนเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 56 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,500.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี ว่าที่พันตรีชัยณรงค์ ลครเขต ผู้อำนวยการสมาคมพัฒ
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 15/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ให้นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง “รองศึกษาธิการจังหวัด” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบแจกันดอกไม้ ของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดี ให้นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เวลา 08.29 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย